Wyższy zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia opiekuńcze

 
 

Wiemy, jak ciężką pracą i poświęceniem jest codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną. To ogromne obciążenie zarówno fizyczne, jak i psychiczne, wymagające pełnego oddania swojego czasu i uwagi niepełnosprawnemu podopiecznemu. Zależy nam na tym, by w możliwie dużym stopniu odciążyć opiekunów. Niestety, jest to bardzo trudne zadanie, za nami wiele lat zaniedbań w tym zakresie.

W ubiegłym roku po raz pierwszy od czasu wprowadzenia podniesiona została wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna. W listopadzie 2018 r. oba świadczenia wzrosły o 100 zł – do kwoty 620 zł. To wciąż niewiele, jednak w końcu jesteśmy na dobrej drodze do systematycznego podnoszenia świadczeń.

Po raz pierwszy raz od 12 lat podwyższyliśmy wysokość zasiłku pielęgnacyjnego.

W 2015 r. zasiłek pielęgnacyjny wynosił 153 zł. W listopadzie 2018 r. podwyższyliśmy do kwoty 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł). Druga transza podwyżki będzie miała miejsce w listopadzie 2019 r., zasiłek wzrośnie również o 31,42 zł i będzie wynosił 215,84 zł. W sumie wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wzrośnie o 62,84 zł, czyli o około 40 proc.