Wyższa renta socjalna

 
 

Jednym z głównych postulatów podnoszonych podczas ubiegłorocznego protestu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów było zrównanie renty socjalnej do poziomu najniższej renty wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

My ten postulat zrealizowaliśmy. Renta socjalna wzrosła z 865,03 do 1029,80 zł, a dzisiaj wynosi już 1100 zł –. To o 360 zł więcej niż w roku 2015 (wówczas renta socjalna wynosiła 739,58 zł).

W 2018 r. na wsparcie osób niepełnosprawnych przeznaczono ok. 19,5 mld zł. To o ponad 1 mld zł więcej niż rok wcześniej. W 2015 r. było to z kolei ok. 15,5 mld zł.