Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 
 

Pracom nad Solidarnościowym Funduszem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyświecała idea stworzenia przepisów, które będą dawały możliwość wszechstronnego wsparcia osób niepełnosprawnych – bez faworyzowania, ale przede wszystkim bez dyskryminowania jakiejkolwiek grupy osób niepełnosprawnych. Chcemy, by osoby niepełnosprawne czuły wsparcie państwa na każdym polu.

31 stycznia 2019 r. ogłosiłam plan działań na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych na najbliższy rok. W sumie to 10-punktowy program wsparcia osób niepełnosprawnych. W tym roku ma on kosztować 647 mln zł. W kolejnych latach pieniędzy będzie znacznie więcej. Przychody funduszu w 2020 r. mają wynieść w sumie ok. 1,8 mld zł.

W planie na 2019 r. znalazły się 3 główne obszary – „Mój dom”, „Opieka” i „Asystencja”. „Mój dom” to przede wszystkim centra opiekuńczo-mieszkalne dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, „Budynki bez barier”, czyli bezzwrotne dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych w budynkach wielorodzinnych (m.in. windy, podjazdy), a także „Mieszkanie bez barier” – to dostosowanie mieszkań do konkretnych potrzeb osób niepełnosprawnych. Pakiet programów obejmujących „Opiekę” to m.in. wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych poprzez tzw. opiekę wytchnieniową oraz rozwój usług opiekuńczych, również specjalistycznych. Kolejnym rozwiązaniem ma być asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, co pozwoli na większą niezależność, pełniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie i „lepszej jakości życie”.