Płaca minimalna w górę. Nasza propozycja to 2450 zł w 2020 r.

 
 

2450 złotych w 2020 roku – to nasza propozycja minimalnego wynagrodzenia przedłożone Radzie Ministrów. To więcej niż minimum ustawowe, które wynosi 2345,60 zł, i o 200 zł więcej niż dzisiaj (2250 zł).

Zaproponowana przez kierowany przeze mnie resort kwota 2450 zł jest wyższa niż minimum ustawowe (2345,60 zł)  i zapewnia wzrost tego wynagrodzenia o 200 zł w porównaniu do obowiązującej w tym roku stawki (2 250 zł). To oznacza wzrost o 8,9  proc. Co ważne, w relacji do prognozowanego w 2020 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej minimalne wynagrodzenie za pracę kształtowałoby się na poziomie 46,9 proc.

W 2019 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2250 zł. W porównaniu do roku 2015 płaca minimalna wzrosła o 500 zł.

– Wzrost minimalnego wynagrodzenia powoduje wzrost stawki godzinowej o 1 zł 30 gr. Stawka godzinowa wzrosłaby więc z 14,70 zł do 16 zł w 2020 r. – mówiłam podczas briefingu prasowego.

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Rada Ministrów jest zobowiązana przedstawić Radzie Dialogu Społecznego do dnia 15 czerwca każdego roku propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku następnym oraz propozycję minimalnej stawki godzinowej w roku następnym.

Po przekazaniu propozycji Radzie Dialogu Społecznego – partnerzy społeczni mają 30 dni na negocjacje. W przypadku porozumienia partnerów społecznych wysokość minimalnego wynagrodzenia ogłaszana jest w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli nie dojdzie do ustalenia wspólnej propozycji  przez partnerów społecznych, Rada Ministrów wydaje w terminie do 15 września rozporządzenie określające wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej.

Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej na 2020 r. przedłożona przez stronę związkową wynosi odpowiednio: wzrost o 270 zł, co oznacza kwotę 2520 zł i stawka godzinowa 16,50 zł.

Znana jest także wspólna propozycja organizacji pracodawców: wzrost minimalnego wynagrodzenia o 137,25 zł, to oznacza kwotę 2387,25 zł i stawka godzinowa 15,60 zł.