Minimalna stawka godzinowa

 
 

Nierzadko pracują nawet kilkanaście godzin dziennie, często ponad siły, a zarabiają niewiele. Niestety, nieuczciwi pracodawcy to ogromny problem. „Nie chcesz pracować za kilka złotych na godzinę? Proszę bardzo, zaraz znajdzie się ktoś, kto zechce” – jeszcze niedawno taka narracja pojawiała się w dialogu między pracodawcą a pracownikiem. A do tego wszystkiego doliczyć możemy jeszcze tzw. umowy śmieciowe i pracę „na czarno”. Nie zgadzamy się na to i robimy co w naszej mocy, by zmieniać rynek pracy na bardziej uczciwy.

Zmiany w prawie pozwalają walczyć z tymi patologiami. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla pracujących „na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, w 2018 r. to 13,70 zł (brutto). Co ważne, stawka ta corocznie jest waloryzowana w stopniu odpowiadającym wzrostowi minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy. Od tego roku minimalna stawka godzinowa wynosi 14,70 zł. Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi natomiast 2250 zł. W ubiegłym roku było to 2100 zł, a w 2015 r. – 1750 zł.

Bezpieczeństwo finansowe jest bardzo ważne dla spokoju rodziny. Praca może być pasją, przygodą, służyć rozwojowi osobistemu, być pożyteczna dla całego społeczeństwa. Ale przede wszystkim powinna dawać poczucie stabilizacji wszystkim członkom rodziny, zapewniać bezpieczeństwo.