Aktualności

 

Rodzinne spotkanie mikołajkowe

W siedzibie resortu odbyły się dziś rodzinne Mikołajki. Z wielką przyjemnością spotkałam się z rodzinami zastępczymi i wielodzietnymi. W spotkaniu mikołajkowym udział wzięło ponad 50 dzieci z rodzin wielodzietnych oraz domów zastępczych wraz z rodzicami i opiekunami. – Dzieci są dla nas priorytetem. To Wy jesteście przyszłością naszego narodu – mówiłam witając gości w siedzibie MRPiPS.. Na dzieci […]

Nowy „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”

4 grudnia 2015 r. zatwierdziłam nowy resortowy program pod nazwą „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”. Zachęcam do zapoznania się z jego treścią. Program jest nową wersją dotychczas obowiązującego, resortowego Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności, który wymagał modyfikacji ze względu na nowe wyzwania pojawiające się w obszarze pomocy osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością. W wyniku rekomendacji zawartych […]

Od nowego roku zmiany w umowach terminowych

Od 2016 roku będą obowiązywały nowe zasady zawierania umów o pracę na czas określony. Jakie będą zmiany? Zachęcam do zapoznania się z nowymi regulacjami. ·       Według nowelizacji Kodeksu Pracy co do zasady umowy terminowe będą zawierane z pracownikami na okres do 3 lat (3 miesiące umowy na okres próbny oraz 33 miesiące umowy na czas […]

Start programu „Rodzina 500+” w kwietniu 2016 r.

Świadczenie wychowawcze 500 zł będzie wypłacane od drugiego kwartału przyszłego roku. Projekt trafi do konsultacji społecznych pod koniec grudnia br. – zapowiedziała premier Beata Szydło po posiedzeniu rządu. – Projekt „Rodzina 500+” kierujemy teraz do uzgodnień międzyresortowych. Po 20 dniach projekt trafi do konsultacji społecznych, które zakończą się 21 stycznia. Czekamy na każdy głos w […]

Świadczenie rodzicielskie już od stycznia

1 tys. zł miesięcznie przez rok, od 2016 roku, będą mogły otrzymać rodziny, którym urodzi się dziecko, a które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego.   Jak to wygląda dziś? Obecnie do zasiłku macierzyńskiego uprawnieni są rodzice będący pracownikami, a także osoby niebędące pracownikami, jednak podlegające ubezpieczeniu chorobowemu. Kto będzie mógł skorzystać […]