Infrastruktura społeczna jest ważna

 
 

Z Bogusławem Kierusem starostą powiatu Strzelecko-Drezdenecki rozmawiałam dziś o infrastrukturze społecznej na terenie powiatu oraz planach nowych działań.