Dodatkowe 15 mln zł na projekt dot. zagospodarowania wód opadowych dla Gorzowa

 
 

Gorzów Wielkopolski otrzymał dodatkowe 15 mln zł dofinansowania do projektu dot. zagospodarowania wód opadowych. O zwiększeniu dofinansowania poinformowaliśmy wspólnie na konferencji z Prezydentem Gorzowa Wielkopolskiego. Jackiem Wójcickim.

Kolejna ważna i strategiczna inwestycja dla mieszkańców Gorzowa otrzymała rządowe dofinansowanie. Miasto otrzymało dodatkowe ponad 15 mln zł na budowę zbiorników retencyjnych w Parku Słowiańskim. Całe zadanie będzie kosztowało ponad 63 mln zł, z czego 85% dofinansowanie to kwota ponad 58,6 mln. Cieszę się z tych dodatkowych środków dla Gorzowa. To pokazuje tylko, że polityka rządowa odpowiada na potrzeby samorządów

Chodzi o projekt pn. „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. – etap I” dotyczący czterech tzw. zlewni w rejonie ulic: Olimpijskiej, Żwirowej, Słowiańskiej i Szmaragdowej.

Pierwotnie koszt przedsięwzięcia był szacowany na 45 mln zł, przy dofinansowaniu zewnętrznym na poziomie 38 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatki te jednak znacząco wzrosły od chwili zaakceptowania wniosku przed dwoma laty. Teraz całkowity koszt projektu to 63,3 mln zł, a dofinansowanie wyniesie ponad 58,6 mln zł.

Musiała nastąpić aktualizacja kosztorysowa związana z wzrostem wydatków i to na niebagatelną kwotę ponad 15,3 mln zł. To są decyzje polityki rządu, która odpowiada na potrzeby samorządu. Wiedząc, że dzisiaj wiele przetargów nie było rozstrzyganych, że sytuacja zmieniła się w ostatnich dwóch latach diametralnie, że dzisiaj wartość inwestycji wzrasta to jest odpowiedź na te potrzeby samorządów.

Zadania związane z zagospodarowaniem wód opadowych są kosztowne i nie tak widoczne jak inne inwestycje, ale jednocześnie na wiele lat rozwiązują problemy mieszkańców związane z nadmiarem wody po intensywnych opadach.