Bogu na chwałę, ludziom na ratunek!

 
 

Służba w Ochotniczej Straży Pożarnej to wielka odpowiedzialność, to strażacy, ratują życie, zdrowie i mienie mieszkańców. To postawa niezwykle szlachetna i godna podziwu. Dziś wzięłam udział w przekazaniu nowego wozu strażackiego dla OSP Wyszanów.

Mam nadzieję, że samochód pożarniczy o dumnym imieniu MarJan będzie dobrze służył dzielnym strażakom z OSP Wyszanów i sprawi, by ta niezwykle potrzebna i odpowiedzialna służba była nieco łatwiejsza. Nie mam wątpliwości, że dobry sprzęt jest tutaj nie do przecenienia.

Samochód pożarniczy średni ratowniczo-gaśniczy został kupiony z pozyskanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 380 000 zł, ze środków z Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 166 050 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 235 000 zł. Łączna wartość to 781 050 zł.