500+ na każde dziecko

 
 

W polityce wobec rodzin kierujemy się wiarygodnością i konsekwencją. Dotrzymujemy danego słowa. Wywiązujemy się z umów zawartych ze społeczeństwem. Wprowadzając program „Rodzina 500+” przełamaliśmy ciążącą od kilku dekad tezę, że czegoś się nie da, że wsparcie rodzin to jałmużna, pomoc socjalna.

Trzy lata temu, kiedy wprowadzaliśmy program „Rodzina 500+”, sytuacja gospodarki i budżetu państwa była zupełnie inna. Wtedy rzeczywiście nie było nas stać na przyznanie świadczenia wychowawczego każdemu dziecku bez dodatkowych kryteriów.

Po zmianach wsparcie z programu Rodzina 500+ trafi łącznie do 6,8 mln dzieci. Wśród nich będą też teraz wszystkie dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. To ogromna, bardzo wyczekiwana zmiana i kolejna rewolucja w polskiej polityce społecznej.

Z badania CBOS wynika, że ponad trzy piąte (62 proc.) Polaków ocenia obecną politykę państwa wobec rodziny co najmniej dobrze. To zdecydowanie lepszy wynik niż jeszcze w 2013 roku, kiedy odsetek takich wskazań wynosił tylko 13 proc. To dowód na to, że polityka naszego rządu oparta jest na silnych fundamentach – wartościach istotnych dla Polaków. Rodzina należy do tych najważniejszych i najtrwalszych.